Boukje Heddema

Drijfhout- en recyclekunst

“Positiviteit, dat moet mijn werk uitstralen, dat is wat ik er in stop.”

"Positivity that is what my work needs to express, that is what I put into it."

Over Boukje

“Positiviteit, dat moet mijn werk uitstralen, dat is wat ik er in stop.”
 
Boukje Heddema (1970) is altijd creatief bezig geweest. Ze werkte met textiel en met olieverf. In 1990 heeft ze een opleiding tot modiste gevolgd. Uiteindelijk heeft ze haar liefde gevonden in het verwerken van drijfhout en andere gevonden voorwerpen van het strand. Drijfhoutkunst , schilderijen en mixed media. Veelzijdig en vol afwisseling, net als zij zelf.
 
Boukje verwerkt inkt op drijfhout en andere (strand)vonsten zoals scheepstouw en zeeglas. Verweerde en afgedankte materialen kunnen in de loop van de tijd prachtig worden en als je zo dicht bij de zee woont zoals ikzelf dan kan het niet anders dat dit je vormt en inspireert, aldus Boukje

Het werk dat ze maakt is slecht in een hokje te stoppen. Het is fris en eigentijds en duidelijk anders dan anders. Frustratie en andere negatieve gevoelens komt in haar werk niet voor. 
Haar werk straalt vrolijkheid uit, door het kleurgebruik en door de vormen.

In haar werk is Boukje altijd op zoek naar de balans tussen ruig en romantiek. Dit geeft vooral in haar drijfhout kunst een spannend en vernieuwend geheel."Maar vooral moet het positiviteit uitstralen, dat is wat ik erin stop." Naast drijfhout kunst maakt Boukje schilderijen, werkt ze met textiel en maakt ze in haar vrije tijd grote yarnbombing projecten.

About Boukje

"Positivity that is what my work needs to express, that is what I put into it."

Boukje Heddema (1970) has always been creative. She worked with textile and oil-paint.In 1990 she's got a degree in head making. After that she feld in love with driftwood and other beach findings to work with. Driftwood art, paintings and mixed media.

Boukje uses ink on driftwood and other (beach)findings like ship's rope and seglass. Weathered and discared materials can turnout beautifully over time. "It's clear that living near the sea has formed and inspired me."

The work she makes is not easy to categorize. It’s lively and contemporary and clearly not like anything else. Her artwork doesn’t show frustration and other negative feelings. Her work is full of joy, because of the use of color and shapes.

Boukje is always looking for a balance between rough and romance. You can see this  very good in all her driftwood art. "But for all its has to be positive because thats what I put into it." It gives a exciting new feeling of art. Beside driftwood art Boukje makes paintings, textile art and in her spare time she makes big yarnbombing projects.